Apie

Bazinių Pajamų Garantas

Gyvenimo Lygybės Fondo pristatomas Bazinių Pajamų Garantas tai pasiūlymas skirtas pačioms aštriausioms, šiuo metu su Žmogaus Teisių pažeidimais susietoms, problemoms spręsti. Šiuo metu egzistuojančios sistemos ir būdai klestinčio žmonių gyvenimo kūrimui sudarė palankias sąlygas ekonomikos augimui, tačiau šis klestėjimas, deja, nesugebėjo pasiekti visų žmonių.

Bazinių Pajamų Garantas, kurdamas Lygių Galimybių aplinką, siekia paremti ir palaikyti tuos, kurie mūsų visuomenėje, dėl struktūrinių netinkamumų ir kliūčių, randasi nepalankioje padėtyje. Bazinių Pajamų Garantas funkcionuos kaip mediumas per kurį Valstybė galės ištaisyti pačias uoliausias, Kapitalistinės Sistemos sukurtas, problemas, tuo pat metu išlaikant tam tikrus nukrypimus, kuriuos ši sistema reprezentuoja ir įkūnija. Bazinių Pajamų Garantas tuo būdu pagelbės balansuojant Augimą su Ekologine Pusiausvyra, užtikrinant tuo pat metu efektyvų Žmogaus Pagrindinių Teisių įgyvendinimą.

Advertisements